Wouter Achterberg Scriptieprijs

uitslag 2019:

In samenwerking met de Triodos Foundation heeft een jury bestaande uit Prof.dr. Marc Davidson, Prof.dr. Michiel Korthals and Dr. Bernice Bovenkerk de prijzen uitgereikt voor de beste masterscripties op het gebied van de milieufilosofie- en dierethiek van de afgelopen drie jaar. De prijswinnaars zijn Coco Veldhuijsen (1e prijs), Koen Donselaar (2de prijs) en Steven Piek (3de prijs). Hieronder volgt het juryrapport:

1ste prijs: Coco Veldhuijsen

‘Meaning in life and the future of humanity; Exploring the role of the future of humanity for a meaningful life and the relation to our (in)actions to care for it’

De scriptie bespreekt hoe elk mens vanuit het oogpunt van zingeving belang lijkt te hebben bij een open toekomst, waarin dat waaraan men waarde hecht ook na de eigen dood kan blijven floreren. Toch uit zich dat niet in adequate milieubescherming om die open toekomst veilig te stellen. De scriptie stelt zich de vraag hoe dat komt.

De jury waardeert de zeer interessante vraagstelling, duidelijke opbouw en heldere schrijfstijl. De scriptie geeft duidelijk blijk van overzicht van de relevante literatuur en legt daarnaast interessante verbanden tussen filosofie aan de ene kant en psychologie aan de andere. De scriptie is analytisch sterk en kritisch ten aanzien van de bestudeerde literatuur, zonder een vooringenomen standpunt. De relevantie van de scriptie voor de milieufilosofie is duidelijk.

2e prijs: Koen Donselaar

‘A necessary option that no one should want; Moral Hazard and the case of Negative Emission Technologies’

De scriptie bespreekt de betekenis van het begrip ‘moral hazard’ voor de toepassing van nieuwe technologieën om de emissie van broeikasgassen te verminderen, zoals de ondergrondse opslag van kooldioxide. Een voorbeeld van een ‘moral hazard’ is dat het uitzicht op toekomstige technologieën zoals koolstofopslag de druk van de ketel haalt om de klimaatproblematiek fundamenteel aan te pakken door het daadwerkelijk vermijden van emissies.

De jury waardeert de duidelijke afbakening van de probleemstelling, grondige analyse en de heldere schrijfstijl. De scriptie biedt een genuanceerde conclusie waarin utilistische, deontologische en deugdethische argumenten elkaar aanvullen. De historische analyse van het begrip ‘moral hazard’ had van de jury korter gemogen, in ieder geval in verhouding tot het gedeelte waarin een relatie met de klimaatproblematiek wordt gelegd.

3e prijs: Steven Piek

‘Climate change ethics and narrativity: a new story; In search of a broader paradigm for a more inclusive, productive and critical climate debate’

De scriptie beschrijft hoe de mens in wezen een ‘verhalen-vertellend dier’ is, maar hoe dit beeld in de moderniteit is veranderd. Desondanks is het narrativiteit dat mensen tot handelen aanzet en handelen is waarom de klimaatproblematiek bij uitstek vraagt. De scriptie schetst een onderzoeksagenda hoe het belang van narratieven teruggevoerd kan worden naar het debat.

De jury waardeert de wetenschappelijke diepgang en stijl van de analyse. De scriptie biedt een goede en kritische analyse van het begrip narrativiteit, en biedt daarnaast een goede deconstructie van het Antropoceen-narratief. De scriptie belooft uiteindelijk wel meer dan kan worden waargemaakt, zoals de auteur in de conclusies ook zelf aangeeft. Zo blijft de vraag of narratieven ook niet juist de status quo kunnen bestendigen en daarom anders handelen in de weg kunnen staan. De jury had daarom graag meer uitwerking gezien van het deel over klimaatverandering, met name hoe narrativiteit het motivatieprobleem kan oplossen.

 

Op zaterdag 22 april (World Earth Day) 2017 organiseerde de Vereniging voor Milieufilosofie in nauwe samenwerking met Artis de vijfde editie van de ‘Dag van de Milieufilosofie’.

Het thema van de Dag luidde ‘Dieren in ons midden’. De groeiende aanwezigheid van dieren in ons midden roept veel vragen op. Hoe om te gaan met de milieu- en welzijnsproblemen in de almaar intensievere veehouderij? Hoe samen te leven met wilde dieren zoals ganzen en wilde zwijnen? Is de jacht wel een probaat en moreel verantwoord middel om overlast van deze dieren te bestrijden? Hoe bejegenen we vossen, slechtvalken en andere wilde dieren die momenteel onze steden intrekken? En wat te doen met de vele exoten die via wereldhandel en massatoerisme in groten getale tot ons komen? Moeten we de ‘klimaatvluchtelingen’ onder de dieren een handje helpen om zich hier of juist elders te vestigen? En hoe zit het met de dieren die door uitsterven uit ons midden dreigen te verdwijnen? Kortom: hoe moeten we onze relaties met al deze verschillende dieren in een sterk veranderende wereld duiden en vormgeven?

Deze en vele andere brandende vragen stonden centraal in de lezingen, presentaties en discussies op de Dag van de Milieufilosofie, die in Artis zal plaatsvond. Inbegrepen waren een duurzame lunch, koffie/thee, rondleidingen door Artis en Micropia, plus een borrel na afloop.

De openingslezing werd gehouden door Caspar Janssen, columnist van de Volkskrant en auteur van het boek In de ban van het beest. Het commentaar werd verzorgd door Kester Freriks, auteur van o.a. De Valk en Verborgen Wildernis.

Aan deze dag is een speciale editie van het tijdschrift Filosofie in Praktijk gewijd.

Schrijf je scriptie over de milieufilosofie en ding mee naar de Wouter Achterberg-scriptieprijs

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de masterstudent met de beste scriptie op het gebied van de milieufilosofie. Wouter Achterberg (1941-2002) was een pionier in de Nederlandse milieufilosofie die zich boog over vele onderwerpen, waaronder de fundamentele oorzaken van de milieucrisis, grondhoudingen ten opzichte van natuur en milieu, de morele status van dieren en planten, internationale en intergenerationele rechtvaardigheid, en de politieke filosofie van natuurbescherming en het streven naar een duurzame ontwikkeling.

De winnaar ontvangt € 1.000,- en wordt uitgenodigd de scriptie te herschrijven voor een publicatie in Filosofie & Praktijk. Tweede en derde prijs bedragen respectievelijk €250,- en €100,- . De prijzen zijn mogelijk gemaakt door de Triodos Foundation.

Regels

  •  De scriptie bestrijkt een onderwerp binnen de milieufilosofie.
  • De scriptie is tussen 1 april 2016 en 1 maart 2019 beoordeeld aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit of hogeschool.
  • De scriptie is geschreven in het Nederlands of Engels.
  • De scriptiebegeleider dient de student voor te dragen door de scriptie vóór  1 maart 2019 digitaal op te sturen naar Bernice Bovenkerk, bernice.bovenkerk@wur.nl

Jury en jurering

De jury beoordeelt de ingezonden scripties op onder meer originaliteit en kwaliteit van de argumentatie, en of de scriptie het maatschappelijke en academische debat op het gebied van de milieufilosofie verrijkt. De jury bestaat uit

  • Prof. Dr. Marc Davidson (voorzitter), Bijzonder hoogleraar filosofie van duurzameontwikkeling vanuit een humanistisch perspectief, Maastricht University en docent/onderzoeker milieu-ethiek Universiteit van Amsterdam.
  • Prof. Dr. Michiel Korthals, Emiritus hoogleraar milieu- en voedselethiek, Wageningen University and Research.
  • Dr. Bernice Bovenkerk, Universitair docent dier- en milieu-ethiek, Wageningen University and Research.

 De scriptieprijs is een initiatief van de werkgroep milieufilosofie van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte.

Voor nadere informatie: Bernice Bovenkerk, bernice.bovenkerk@wur.nl

filpraklogo triodos

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s