Middag van de Milieufilosofie 2020

Vanwege de Corona-maatregelen zal de Middag van de Milieufilosofie verplaatst worden naar eind September. Meer informatie volgt.

Onze wereld is snel aan het verdwijnen. Het klimaat verandert, grote stukken bos in het Amazonegebied worden gekapt en soorten sterven uit. Niemand weet hoe het af zal lopen. Deze ontwikkelingen zijn van grote betekenis voor wie nu leeft, maar zeker ook voor degenen die nog geboren moeten worden. Door de politiek wordt er echter nauwelijks aandacht geschonken aan de belangen van toekomstige generaties. Bovendien is het onduidelijk wat die belangen dan precies zijn en wat we ermee moeten. In de milieufilosofiewordt hier al een tijd over nagedacht. Milieufilosofen buigen zich bijvoorbeeld over de rechten van toekomstige generaties en over hoe we rekening moeten houden met groepen die zelf geen stem hebben. Ook denken ze na over de vraag of verschillende groepen mensen (zoals rijke landen of landen die meer broeikasgassen uitstoten) ook verschillende plichten hebben, en of we individuen mogen verplichten hun levensstijl aan te passen door bijvoorbeeld minder te vliegen, minder vlees te eten of minder kinderen te krijgen.

Tijdens de Middag van de Milieufilosofie zal over deze en andere vragen gesproken worden, zowel door de zittende generatie (milieu)filosofen als door de filosofen van de toekomst. De middag wordt georganiseerd door de werkgroep milieufilosofie van de Onderzoeksschool voor de Wijsbegeerte. Sprekers op deze middag zijn o.a. Bernice Bovenkerk, Marc Davidson, Roland Mees en Tim Meijers.

Masterstudenten en promovendi die een korte presentatie willen houden, zijn van harte uitgenodigd om  een korte omschrijving van hun onderzoek (max. 200 woorden) en een korte biografie te mailen naar dagvandemilieufilosofie2020@kpnmail.nl. Overige geïnteresseerden kunnen zich met een bericht naar hetzelfde adres voor de middag opgeven.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen