Wouter Achterberg Scriptieprijs 2019

Schrijf je scriptie over de milieufilosofie en ding mee naar de Wouter Achterberg-scriptieprijs

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de masterstudent met de beste scriptie op het gebied van de milieufilosofie. Wouter Achterberg (1941-2002) was een pionier in de Nederlandse milieufilosofie die zich boog over vele onderwerpen, waaronder de fundamentele oorzaken van de milieucrisis, grondhoudingen ten opzichte van natuur en milieu, de morele status van dieren en planten, internationale en intergenerationele rechtvaardigheid, en de politieke filosofie van natuurbescherming en het streven naar een duurzame ontwikkeling.

De winnaar ontvangt € 1.000,- en wordt uitgenodigd de scriptie te herschrijven voor een publicatie in Filosofie & Praktijk. Tweede en derde prijs bedragen respectievelijk €250,- en €100,- . De prijzen zijn mogelijk gemaakt door de Triodos Foundation.

Regels

  •  De scriptie bestrijkt een onderwerp binnen de milieufilosofie.
  • De scriptie is tussen 1 april 2016 en 1 maart 2019 beoordeeld aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit of hogeschool.
  • De scriptie is geschreven in het Nederlands of Engels.
  • De scriptiebegeleider dient de student voor te dragen door de scriptie vóór  1 maart 2019 digitaal op te sturen naar Bernice Bovenkerk, bernice.bovenkerk@wur.nl

Jury en jurering

De jury beoordeelt de ingezonden scripties op onder meer originaliteit en kwaliteit van de argumentatie, en of de scriptie het maatschappelijke en academische debat op het gebied van de milieufilosofie verrijkt. De jury bestaat uit

  • Prof. Dr. Marc Davidson (voorzitter), Bijzonder hoogleraar filosofie van duurzameontwikkeling vanuit een humanistisch perspectief, Maastricht University en docent/onderzoeker milieu-ethiek Universiteit van Amsterdam.
  • Prof. Dr. Michiel Korthals, Emiritus hoogleraar milieu- en voedselethiek, Wageningen University and Research.
  • Dr. Bernice Bovenkerk, Universitair docent dier- en milieu-ethiek, Wageningen University and Research.

 De scriptieprijs is een initiatief van de werkgroep milieufilosofie van de Nederlandse Onderzoeksschool Wijsbegeerte.

Voor nadere informatie: Bernice Bovenkerk, bernice.bovenkerk@wur.nl

filpraklogo triodos

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dag van de Milieufilosofie

Op zaterdag 22 april (World Earth Day) 2017 organiseerde de Vereniging voor Milieufilosofie in nauwe samenwerking met Artis de vijfde editie van de ‘Dag van de Milieufilosofie’.

Het thema van de Dag luidde ‘Dieren in ons midden’. De groeiende aanwezigheid van dieren in ons midden roept veel vragen op. Hoe om te gaan met de milieu- en welzijnsproblemen in de almaar intensievere veehouderij? Hoe samen te leven met wilde dieren zoals ganzen en wilde zwijnen? Is de jacht wel een probaat en moreel verantwoord middel om overlast van deze dieren te bestrijden? Hoe bejegenen we vossen, slechtvalken en andere wilde dieren die momenteel onze steden intrekken? En wat te doen met de vele exoten die via wereldhandel en massatoerisme in groten getale tot ons komen? Moeten we de ‘klimaatvluchtelingen’ onder de dieren een handje helpen om zich hier of juist elders te vestigen? En hoe zit het met de dieren die door uitsterven uit ons midden dreigen te verdwijnen? Kortom: hoe moeten we onze relaties met al deze verschillende dieren in een sterk veranderende wereld duiden en vormgeven?

Deze en vele andere brandende vragen stonden centraal in de lezingen, presentaties en discussies op de Dag van de Milieufilosofie, die in Artis zal plaatsvond. Inbegrepen waren een duurzame lunch, koffie/thee, rondleidingen door Artis en Micropia, plus een borrel na afloop.

De openingslezing werd gehouden door Caspar Janssen, columnist van de Volkskrant en auteur van het boek In de ban van het beest. Het commentaar werd verzorgd door Kester Freriks, auteur van o.a. De Valk en Verborgen Wildernis.

Aan deze dag is een speciale editie van het tijdschrift Filosofie in Praktijk gewijd.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen